New Employee : Requested Documents

Security clearance and survey form (This form should be typed-up, wet-ink signed and submitted in person!)
Resume form (This form should be typed-up, wet-ink signed and submitted in person!)
Copy of ID Card (3 copies)
Permanent Residence Certificate certified by a head of a neighbourhood executive officer or produced by E-State
Prosecutor´s Certificate (from the Hall of Justice or produced by E-State )
The latest photo, white background, 45X35 mm, the size of completely visible facial features, called "biometric" ; 4 pieces
Diploma and certificates of participation in training seminars (one copy of each)
For male candidates, Military Discharge Certificate or certificate confirming that the military service is postponed.
Student certificate if student
Copy of Marriage Certificate if married / copy of spouse´s Birth Certificate
Copies of children´s Birth Certificates
PA Pulmonary X-RAY ( From Tuberculosis Control Dispensary or Public / Private Hospitals )
Copy of the passboook of your account in Garanti Bank
Blood group card (or Driver Licence copy)
Copy of civil aviation certificate if worked in airport (one copy )
The document including Cumulative Income Tax from the last workplace which was worked.
Note: If you have not completed the Online Application Form on our website yet, you have to complete The Application Form by clicking the link.


İŞE BAŞLARKEN GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER

Güvenlik Soruşturma ve Araştırma Formu (Bilgisayar ortamında doldurulması ve Islak imzalı olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir!)
Öz Geçmiş Formu (Bilgisayar ortamında doldurulması ve Islak imzalı olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir!)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (üç fotokopi)
İkametgah Senedi (Muhtardan veya E-Devlet)
Savcılık Belgesi (Adliyeden veya E-Devlet)
4 adet vesikalık fotoğraf (yeni çekilmiş, arka fonu beyaz,biometrik resim olmalı)
Diploma ve eğitim seminerlerine katılım belgeleri (birer fotokopi)
Erkek adaylar için terhis belgesi / tecil belgesi
Öğrenci ise öğrenim belgesi.
Evli ise evlilik cüzdanı (bir fotokopi) / eş nüfus cüzdan fotokopisi.
Çocuk(lar) var ise çocuklara ait nüfus cüzdan(ları) fotokopisi.
Akciğer Grafisi Radyolojik Raporu ( Verem Savaş Dispanserinden, devlet hastanelerinden veya özel hastanelerden temin edilebilir.)
Garanti Bankasından açılmış IBAN numaralı hesap cüzdan fotokopisi.
Kan grubu kartı (sağlık ocağı veya sürücü belgesinde kayıtlı ise 1 adet fotokopi)
Daha önce Havalimanında çalışmış ise Sivil Havacılık Belgesi´nin fotokopisi.
Son çalışılan iş yerinden Kümülatif Gelir Vergisi matrahını gösterir belge
Not : Eğer sitemizden Online Başvuru Formu doldurmadıysanız Başvuru Formu linkini tıklayarak formu online olarak doldurmanız gerekmektedir.